เปิดรับแล้ว!! ค่ายการเงิน ธ.ทิสโก้ พร้อมโอกาสชิงทุนกว่า 2 แสนบาท (หมดเขต 7 ก.ย. 61)

ธนาคารทิสโก้ ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.ปลาย/ปวช. และคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเงินเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวด้านการเงินจากผู้เชี่ยวชาญของทิสโก้ และร่วมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน

 

 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน ในรูปแบบค่ายการเงิน “TISCO Financial Camp ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน”

ด้วยการส่งทีมเข้าร่วมสมัคร ทีมละ 3 คน ประกอบไปด้วย คุณครูที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 2 ท่าน สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรม ค่ายการเงิน ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และร่วมดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน เพื่อชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมต่อยอดแก่โรงเรียน มูลค่ารวมถึง 200,000 บาท รับสมัคร…ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2561

ทีมจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินแบบผสมผสาน เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมค่ายได้เรียนรู้ จากนักการเงินการธนาคารมืออาชีพ นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดี รู้จักเก็บรู้จักใช้ สามารถจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้สัมผัสโลกการเงินการธนาคาร สร้างแรงบันดาลใจในการออมเงิน และความหลากหลายของอาชีพในธุรกิจการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

รายละเอียดค่ายเพิ่มเติม

วันที่จัดค่าย : รุ่นที่ 16 : 8-13 ตุลาคม 2561 รุ่นที่ 17 : 15-20 ตุลาคม 2561 (ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร : 7 กันยายน 2561

จำนวนที่รับ : 120 คน (นักเรียน 80 คน และคุณครูที่ปรึกษา 40 คน)

ระดับการศึกษา : ม.ปลาย / ปวช. สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน ประกอบด้วยนักเรียน 2 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 ท่าน

สถานที่จัดค่าย : ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ (กทม.)

 

ที่มา:  dek-d

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ