เตรียมโปรไฟล์ให้พร้อม!! SCG เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 18 เร็วๆ นี้

SCG เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์  และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ภายใต้โครงการ SCG Excellent Internship Program #18

โอกาสดีๆ แบบนี้มาไม่บ่อย ใครสนใจรีบเตรียมโปรไฟล์ให้พร้อม เพราะโครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 18 กำลังจะเปิดรับเร็วๆ นี้!!

 

 

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ:

-นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะฯ จากทุกสถาบันทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับเอสซีจี

-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก:

-คัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติได้รับเกรดเฉลี่ยสะสม 3.0 ขึ้นไป

-สอบข้อเขียน แบ่งเป็น ความรู้ทางด้านวิชาชีพ และภาษาอังกฤษ

-สถานที่สอบ แบ่งเป็นศูนย์ตามภูมิภาคต่างๆ กทม., ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคใต้ โดยจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ

-สอบสัมภาษณ์ โดยผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ

 

วิธีการสมัคร:

โครงการ SCG Excellent Internship Program #18 จะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข่าวการรับสมัครได้โดยตรงที่เว็บไซต์ career.scg.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

career.scg.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ