ทุนการศึกษาเรียนต่อ ม.1, ม.4 หรือ ปวช. จาก King Power มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา

ข่าวดีสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช. เพื่อรับทุนเรียนต่อจนจบปริญญาตรี

เพราะขณะนี้ทางคิง เพาเวอร์ โดย มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้สนับสนุนการต่อยอดด้านการศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน อีกทั้งยังเป็นทุนแบบให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัด รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– มัธยมศึกษาปีที่ 1

– มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

– เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.

– ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดบุพการี หรืออยู่ในอุปการะของบุคคลอื่น ที่มีรายได้รวมต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การคมนาคมยากลำบาก

– มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น ขยัน หมั่นเพียรที่จะศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

– ไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ เช่น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึง มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 

ปิดรับสมัคร:

10 เมษายน 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

powermag.kingpower

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ