ทุนปริญญาตรีเต็มจำนวน ที่ University of Mount Union สหรัฐอเมริกา

University of Mount Union ที่สหรัฐอเมริกากำลังเปิดรับสมัครทุน Presidential Scholarship Program เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนทั้งในสหรัฐฯ และนักเรียนจากต่างชาติ เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน รวมทั้งสิ้น 8 ทุนการศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 8 ทุนการศึกษา สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักเรียนจากสหรัฐอเมริกาหรือนักเรียนจากต่าวชาติสามารถสมัครได้

-คะแนน ACT อย่างน้อย 30 คะแนน

-คะแนน SAT อย่างน้อย 1390 (EBRW + Math)

-เกรดเฉลี่ย3.75 ขึ้นไป

-นักศึกษาที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ให้ยื่นผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันชิงทุนที่มหาวิทยาลัย

-ให้ผู้สมัครส่งผลการเรียน (Transcript) และคะแนนจากผลการทดสอบ

-กรอกแบบฟอร์ม ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

8 ธันวาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mountunion.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ