มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มอบทุนการศึกษาในหลักสูตร MBA ในปีการศึกษา 2018

Cambridge Judge Business School มอบหลากหลายทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติทั้งผู้ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเรียนและด้านคุณธรรมจริยธรรม ในหลักสูตร MBA ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

รายละเอียดทุนต่างๆ มีดังนี้ค่ะ…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร MBA สาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุน Boustany Foundation มอบแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่นหรือนักศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม

-ทุน St Catharine’s Benavitch มอบให้แก่ผู้สมัครที่ผลการเรียนอันดับ 1 หรือมีคะแนน 2 : 1 หรือเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.7 ขึ้นไป คะแนน GMAT 700 คะแนน และประสบการณ์ทำงาน 3 ปีหลังจบการศึกษา

-ทุน The Dean’s Scholarship มอบให้แก่นักศึกษาที่ผลการเรียนยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมสูง

 

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน

-ทุน Cambridge MBA Culture, Arts & Media Scholarship : ผู้สมัครยอดเยี่ยมมีภูมิหลังด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือกระบวนการสร้างสรรค์ในการผลิตหรือโครงการจัดหาเงินทุน

-ทุน Cambridge MBA Military Personnel Scholarship : ผู้สมัครที่มาจากกองทัพ

– ทุน Cambridge MBA LyondellBasell Scholarship : ผู้สมัครที่มีภูมิหลังด้านวิศวกรรม รวมทั้งผู้ที่ทำงานในเภสัชกรรมและน้ำมันและก๊าซ

-ทุน Cambridge MBA Ruth Whaley Scholarship for Women in Finance : สตรีที่ทำงานในส่วนของการเงิน

-ทุน Cambridge MBA Monish Suri Private Equity Scholarship : ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในการลงทุนภาคเอกชน

-ทุน Cambridge MBA Healthcare Scholarship : ผู้สมัครที่มีภูมิหลังในด้านการดูแลสุขภาพ

-ทุน Cambridge MBA Technology & Innovation Scholarship :
สำหรับผู้สมัครที่มีธุรกิจของครอบครัว และวางแผนที่จะกลับไปทำธุรกิจของครอบครัว

-ทุน Cambridge MBA Scholarship for Entrepreneurs : ผู้สมัครที่มีภูมิหลังด้านการเป็นผู้ประกอบการ

ทุนการศึกษาสำหรับสตรี

-ทุน Cambridge MBA Ruth Whaley Scholarship for Women in Finance: สตรีที่ทำงานในส่วนของการเงิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผลการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่นี่

-มีการสมัครทั้งหมด 5 ครั้ง โปรดตรวจสอบช่วงเวลาหมดเขตรับสมัคร รวมถึงสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ในแต่ละรอบได้

 

ปิดรับสมัคร:

4 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jbs.cam.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ