ทุน President’s Tuition Awards เรียนต่อสูงกว่าปริญญาตรีที่ฝรั่งเศส มูลค่า 184,000 บาท

ESSCA School of Management เป็นสถาบันธุรกิจในฝรั่งเศสที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมโลก

ด้วยเหตุนี้ ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษา President’s Tuition Awards สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023 เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่สูงขึ้นให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกที่ต้องการยกระดับการจ้างงานในอนาคต

ทุนนี้จะมอบให้กับหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี หรือ MSc โดยผู้สมัครที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 5,000 ยูโร (ประมาณ 184,000 บาท) และอาจได้รับการสนับสนุนอื่นๆ ผ่านการพิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : ESSCA School of Management

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : สูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 5,000 ยูโร (ประมาณ 184,000 บาท) และอาจได้รับการสนับสนุนอื่นๆ ผ่านการพิจารณาตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

28 มีนาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

President’s Tuition Awards 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ