ชวนลงทะเบียนคอร์สเรียนการผลิตถ่านอัดแท่งจากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร ฟรี!!

ยุคนี้เมื่อเทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาช่วยใรการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ คลังความรู้จึงเปิดกว้างให้ผู้คนเข้าถึงไอย่างหลากหลาย

วันนี้เราจึงอยากจะชวนคุณมาลงทะเบียนเพื่อเรียนเรื่องราวเจ๋งๆ กับการนำสิ่งของใกล้ตัวมาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์!!

 

 

การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร:

อีกหนึ่งคอร์สน่าเรียนบน Thai MOOC ที่จะมาสอนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการผลิตถ่านอัดแท่ง กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ เพื่อแปลงวัสดุเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่ม

นอกจากนี้บทเรียนยังอธิบายถึงการวิเคราะห์การผลิตในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มความสามารถของเกษตรผู้ผลิตให้สามารถดำเนินการได้ในเชิงพานิชย์ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการผลิตถ่านอัดแท่ง ชีวะมวลอัดแท่งที่มีคุณภาพและเข้าใจในกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์

– เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก ถึงการวิเคราะห์การผลิตในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตว่าเป็นไปได้ในการที่ขยายการผลิตในเชิงพาณิชย์ และขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนที่ต้องระวังไม่ให้ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ผู้สนใจสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้โดยไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน โดยผู้เรียนจะประสบความสำเร็จในการเรียนได้โดยการเข้าศึกษาเนื้อหาให้ครบทุกหัวข้อ และทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้ครบถ้วน

 

รายละเอียดการเรียนการสอน :

– เรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

– เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 50% จึงจะผ่านการเรียนคอร์สนี้

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ