ประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ฯ ” ชิงทุนสนับสนุนต่อยอดทักษะ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไอเดียมากมายแต่ไม่รู้จะไปปล่อยของที่ไหน รวมถึงมีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาสังคมด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนโลก จะดีกว่าไหม? ถ้าได้ลองทำมันขึ้นมาจริงๆ ?

SYSI ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย “โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับใกล้โปร (Turn Pro)” ชิงทุนสนับสนุน พร้อมเพิ่มความรู้ทักษะในการทำนวัตกรรมสังคม

 

 

กติกาการประกวด:

– คนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 20-30 ปี ที่มีประสบการณ์ทำงานในทำงานพัฒนาสังคมประเด็นใดก็ได้ และต้องการเริ่มต้นสร้างองค์กรของตนเองสำหรับทำงานต่อในระยะยาวจนกว่าประเด็นปัญหานั้นจะหมดไป

– จำนวนสมาชิก 3-5 คน (โดยที่สมาชิกทุกคนมีอายุระหว่าง 20-30 ปี และหากมีจำนวนทีมงานมากกว่า 5 คน ให้ใส่ชื่อทีมงานหลักที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ)

– ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนสูงสุด 650,000 บาท พร้อมเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ตลอดเส้นทาง

– สามารถทำโครงการนวัตกรรม 10 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564

– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตามกำหนดการได้ทุกครั้ง

 

กำหนดระยะเวลา:

– รับสมัคร วันนี้ – 30 เม.ย. 63

– ประกาศผลรอบใบสมัคร 15 พ.ค. 63

– สัมภาษณ์ที่ สสส. กรุงเทพฯ 23 – 24 พ.ค. 63 *

– ประกาศผลรอบสัมภาษณ์ 27 พ.ค. 63

– ปฐมนิเทศ 26 – 29 มิ.ย. 63 (4 วัน 3 คืน) *

– Workshop ติดอาวุธ (ครั้งที่ 1) 4 – 6 ก.ย. 63 (3 วัน 2 คืน) *

– Field Trip ลงพื้นที่เรียนรู้ ระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. 63 *

– Workshop ติดอาวุธ (ครั้งที่ 2) 11 – 13 ธ.ค. 63 (3 วัน 2 คืน) *

– Workshop ติดอาวุธ (ครั้งที่ 3) 5 – 7 มี.ค. 64 (3 วัน 2 คืน) *

– ถอดบทเรียน 14 – 16 พ.ค. 64 (3 วัน 2 คืน) *

 

* หมายเหตุ:

ทุกกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โปรดติดตามประกาศการเปลี่ยนแปลงทาง Facebook เพจ SYSI : Society of Young Social Innovators 

 

การส่งใบสมัคร:

เอกสารสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับใกล้โปร (Turn Pro) ประกอบด้วยเอกสารที่สามารถ download แบบฟอร์มได้

– ใบสมัคร

– โครงร่างโครงการ (Project Proposal) (ไม่เกิน 40 หน้า A4)

 

เอกสารแนบ:

– ประวัติย่อ (CV) ของผู้สมัครทุกคนในทีมเป็นภาษาไทย ระบุ ทักษะที่มี ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงาน/ประสบการณ์

– แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงผลงานที่ผ่านมาของทีม รวมถึงผลลัพธ์ทางสังคมที่ผลงานนั้นๆ สร้างขึ้น (ไม่จำกัดรูปแบบ)

– วีดีโอนำเสนอโครงการ ไม่เกิน 5 นาที

 

วิธีการส่ง:

– ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล [email protected] ตั้งชื่อเรื่องอีเมลว่า “สมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่_TurnPro_ชื่อทีมของคุณ”

– ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2563 เวลา 23:59 น.

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 08 3401 9572 (บิ๊ว), 09 8516 1180 (เอ)

– อีเมล [email protected]

– เพจ : www.facebook.com/sysi.thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ