PTT Global Chemical เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “Researcher Assistant (Downstream)”

PTT Global Chemical เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “Researcher Assistant(Downstream)” เพื่อปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดระยอง

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Chemical Engineering/Chemical Technology/Industrial Science

2. มีประสบการณ์ในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี

3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานหรือการทำวิทยานิพนธ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

 

วิธีการสมัคร:

1. เข้าสู่ Website : https://www.pttgcgroup.com/th/careers หรือคลิก Link ที่แสดงไว้ข้างต้น

2. สร้างประวัติ โดยคลิกที่ Create Profile และกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน (สามารถแก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลของท่านด้วยตนเองได้โดยตลอด)

3. เมื่อ Create Profile สำเร็จ จะมีอีเมล์ส่งไปถึงท่าน เพื่อให้กด Activate account

4. กด Search Jobs เพื่อค้นหาตำแหน่งงานที่ท่า>นสนใจ แล้วกด Apply เข้าสมัครในตำแหน่งนั้นๆ

5. รอพี่ๆ ทีมงาน Recruit พิจารณา หากคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม จะมีการติดต่อกลับไปยังผู้สมัคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

PTT Global Chemical Recruitment

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ