ประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม ม.ปทุมธานี ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

เพราะการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด คุณเองก็สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนชีวิตประจำวันของผู้คนให้สมบูรณ์แบบขึ้นได้!!

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัคเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี “PTU Engineering Innovation Award 2020” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

 

 

หัวข้อการประกวด:

สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงการทำงาน การทดแทนแรงงานคน การลดต้นทุน ความปลอดภัย หรือภารกิจเฉพาะทาง เช่น การจราจร การเกษตร การสำรวจ อื่นๆ

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:

นักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 25 ปี กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และสายสามัญ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม (ทีมละไม่เกิน 6 คน)

 

กำหนดการรับสมัคร:

– ส่งใบสมัครพร้อมแบบร่างเสนอโครงงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

– ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน 30 ทีม วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

– ส่งไฟล์โปสเตอร์และ Powerpoint วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

รอบการแข่งขัน 2 รอบดังนี้:

การแข่งขันรอบแรก

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-09.30 น.

– ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องนำผลงานมาติดตั้งตามบูทที่มหาวิทยาลัยจัดให้

– เพื่อให้ผู้ร่วมงานโหวตคะแนน

 

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

– ทีมเข้าแข่งขัน ที่ผ่านการคัดเลือก 30 ทีม นำเสนอผลงานพร้อมป้ายไวนิลตามบูทที่จัดแสดงต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 12.00-13.00 น.

– พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น.

– ประกาศผลทีมเข้าแข่งที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 10 ทีม สุดท้าย

– พิธีมอบเกียรติบัตรทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน (ไม่ผ่านรอบแรก)

 

การแข่งขันรอบสุดท้าย:

เวลา 13.00-15.30 น.

– ทีมที่เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 10 ทีมสุดท้าย นำเสนอผลงานพร้อม PowerPoint ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีมละ 5 นาที

– คณะกรรมการการตัดสินรวบรวมคะแนน

 

เวลา 15.30 -16.00 น.

– ประกาศผลการแข่งขัน

– พิธีมอบรางวัล โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

 

การสมัคร:

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่

– เว็บไซต์ http://engineering.ptu.ac.th/ptuengineering

– เบอร์โทร 080-2672276

– Email: ENGINEERING@PTU.AC.TH

 

คณะกรรมการตัดสินและเกณฑ์การตัดสิน:

คณะกรรมการตัดสินมาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในจำนวน 4 คนและภายนอกจำนวน 4 คน โดยพิจารณาตัดสินจากเกณฑ์พื้นฐาน 6 ข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่

– ความเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 20 คะแนน

– เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

– ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 20 คะแนน

– ความสมบูรณ์ของผลงาน (ผลงานใช้ได้จริง) 20 คะแนน

– การนำเสนอ 10 คะแนน

– ความเป็นไปได้ในการนำสู่เชิงพาณิชย์ 10 คะแนน

 

ติดต่อสอบถาม:

– เบอร์โทร 080-2672276

– Email: ENGINEERING@PTU.AC.TH

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ