กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 17 อัตรา วันนี้ – 5 เมษายน 2019

กรมประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่างนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

– จํานวน 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

– จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

 

2. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป)

– อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

– จํานวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

– จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

 

3. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)

– อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

– จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

– จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

 

4. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

– อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

– จํานวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

– จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ:

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 5 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์(รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ”

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ที่มา: ประกาศผลสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ