การเเข่งขันข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ชิงเงินรวมกว่า 120,000 บาท

เวทีการประกวดที่ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าที่จะแสดงไอเดีย กล้าจะเปลี่ยนแปลงโลก และพัฒนาการวิจัยในประเทศให้ไปสู้อนาคตพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่!

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการเเข่งขันข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง “SEIC – Space Experiment Ideas Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

การประกวดในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้า และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการเสนอไอเดียและออกแบบการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษา คิดค้นผลงานวิจัยด้านอวกาศ อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านอวกาศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกัน

เพื่อยกระดับงานวิจัยในประเทศด้านการสำรวจอวกาศและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาพแวดล้อมอวกาศ เพื่อนำพาประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการสำรวจ ศึกษาและการใช้ประโยชน์จากอวกาศ และเพื่อขยายขีดความสามารถด้านอวกาศของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์แห่งชาติ

 

 

คุณสบัติ:

– นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมาชิกในทีมมีได้ตั้งแต่ 1-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน

 

ขั้นตอนการสมัคร:

– ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.learn.gistda.or.th

– กรอกใบสมัคร และรายละเอียดทั้งหมด แล้วส่งใบสมัครมาทาง nse@gistda.or.th

– เมื่อได้รับเอกสารทั้งหมด คณะทำงานจะพิจารณาใบสมัครและเอกสาร จากนั้นจึงแจ้งผลการคัดเลือกและรายละเอียดในการประกวดให้ทราบภายหลัง

 

กำหนดระยะเวลา

– วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562 เปิดรับสมัครกิจกรรมการประกวดเเข่งขัน “ข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง”

 

รางวัลการแข่งขัน

– ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงานจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 6,000 บาท และเกียติบัตร

– รางวัลชนะเลิศ เงินสนับสนุนทีมละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียติบัตร

– รองชนะอันดับที่1 เงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท พร้อมเกียติบัตร

– รองชนะอันดับที่2 เงินสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท พร้อมเกียติบัตร

– ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงานจะได้รับเงินสนับสนุนค่าที่พักทีมละ 2,000 บาท สำหรับวันนำเสนอผลงานวิจัยรอบสุดท้าย

 

ติดต่อสอบถาม:

– Facebook: National Space Exploration

– E-Mail: NSE@gistda.or.th

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ