​กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 86 อัตรา เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคมนี้!!

กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 86 อัตรา ซึ่งมีหลักเกณฑ์รายละเอียดดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,280 บาท

1. ช่างสี จํานวน 2 อัตรา (เพศชาย)

2. ช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา (เพศชาย)

3. ช่างกลโรงงาน จํานวน 1 อัตรา (เพศชาย)

4. พนักงานรับจ่ายน้ํามัน จํานวน 2 อัตรา (เพศชาย)

 

กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,280 บาท

– พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

 

กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,430 บาท

1. พนักงานการเกษตร จํานวน 2 อัตรา (เพศชาย)

2. พนักงานพัสดุ จํานวน 3 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

3. ลูกมือช่าง จํานวน 3 อัตรา (เพศชาย)

4. พนักงานสูทกรรม

– ปฏิบัติหน้าที่ทําอาหาร จํานวน 4 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

– ปฏิบัติหน้าที่บริการเครื่องดื่ม จํานวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

5. พนักงานบริการ

– ปฏิบัติหน้าที่บริการ จํานวน 7 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

– ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 10 อัตรา (เพศชาย) (รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ และปลดออกจากกองประจําการแล้วเท่านั้น)

6. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จํานวน 49 อัตรา (เพศชาย 6 อัตรา/หญิง 43 อัตรา)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

เปิดรับสมัคร ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธการทหารบก ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ