ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท QS Connect Masters Scholarship พลาดไม่ได้!!

Quacquarelli Symonds (QS) Company หรือที่รู้จักกันในชื่อ THE-QS World University Rankings โดยQS นั้นจะใช้วิธีการจัดอันดับจากคะแนนโดยรวมจากทั่วโลก และแยกเป็นสาขาวิชา

QS World University Ranking จึงมีความน่าเชื่อถือในด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกอย่างกว้างขวาง และ ถูกใช้เทียบประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาหลายคนบนโลกในการหาข้อมูลการศึกษา

ซึ่งในครั้งนี้ QS มีความภูมิใจที่จะประกาศทุนการศึกษาต่อไปนี้ให้กับผู้เข้าร่วมงานของทัวร์ QS Connect Masters

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน มูลค่า $ 2,000 (ประมาณ 66,200บาท) ทาง QS จะรับผิดชอบในการโอนเงินทุนการศึกษาไปยังมหาวิทยาลัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

– * STEM รับในสาขา วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์

– * FAME = การเงิน การบัญชี คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ณควรจะเรียนหรือได้รับการตอบรับในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย / FAME / STEM * ในระดับปริญญาโทที่สถาบันที่มีความร่วมมือกับ QS Connect Masters

 

วิธีการสมัคร:

– กรอกใบสมัครทุนการศึกษาและแนบเรียงความที่จำเป็นตามหัวข้อที่กำหนด ไม่เกิน 250ตัวอักษร ซึ่งหัวข้อมีดังนี้

“จงบอกถึงวัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจในระยะยาว ว่าการเรียนปริญญาโทจะส่งผลต่อความพร้อมในการทำงานในอนาคตของคุณได้อย่างไร?”

– โปรดระบุชื่อเต็มของคุณ ชื่อทุนการศึกษาและงาน QS ที่คุณเข้าร่วม (ตัวอย่าง: QS Connect Masters – London – March 2017) ในส่วนหัวกระดาษซึ่งจะไม่นับรวมในข้อกำหนดจำนวนตัวอักษรของเรียงความ

– ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากทีมทุนการศึกษาของ QS ภายในสองสัปดาห์หลังจากวันที่หมดเขตรับสมัคร ผู้ได้รับทุนจะได้รับการประกาศทางออนไลน์โดยรอการตอบรับเข้าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ที่ไม่ใช่ MBA)

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ศึกษาเพิ่มเติม 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ