8 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย จากการจัดอันดับของ QS University Ranking ปี 2561

หลังจากที่เราได้นำเสนอการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกโดย QS University กันแล้ว วันนี้มาดูในฝั่งของประเทศไทยบ้าง ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพให้เลือกเรียนมากมาย ทว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ติดอันดับใน QS University หนึ่งในนั้นจะใช่สถาบันการศึกษาของคุณหรือไม่?? มาดูกันเลยค่ะ

 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่อันดับที่ 245 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 50 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ

 

2. มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่อันดับที่ 334 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 58 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

มีวิทยาลัยนานาชาติดำเนินการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรการศึกษา ด้านข้อมูลและการสื่อสารศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การพยาบาล กายภาพบำบัด สังคม วิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสัตวศาสตร์

 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่อันดับที่ 551-600 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 112 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2507 ในพระบรมราชานุญาตโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช CMU หรือมช.เป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภาคเหนือ

 

4. มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์

อยู่อันดับที่ 601-650 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 97 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศ

 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่อันดับที่ 751-800 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 149 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เป็นผู้ริเริ่มสำคัญในการรวบรวมทรัพยากรทางปัญญาเพื่อช่วยให้ประเทศบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนและการต่อรองอำนาจในสังคมโลก

 

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 178 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU) เป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2507 เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาด้านการกระจายการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 171 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โด่งดังในเรื่องของหลักสูตรนวัตกรรมและทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาชื่อเสียงด้านการวิจัยที่โดดเด่น มีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีศักยภาพ

 

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อยู่อันดับที่ 801-1000 ของ QS World University

อยู่ในอันดับที่ 188 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2510 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 5 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาหลากหลาย มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ PSU ยังประกอบด้วย 30 คณะ โรงพยาบาล 2 แห่ง ศูนย์วิจัยและความเป็นเลิศกว่า 40 แห่งที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

ที่มา www.topuniversities.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ