ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา ประจำปี 2019 โดย QS Rankings

QS ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา ประจำปี 2019 (QS World University Rankings by Subject) โดยทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 1,222 แห่ง ใน 78 ประเทศ 48 สาขาวิชา และ 5 กลุ่มวิชา

โดยอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิชาการ 83,000 แห่ง บริษัท 42,000 แห่ง นอกจากนี้ยังทำการวิเคราะห์ข้อมูลอ้างอิงอีก 150 ล้านข้อมูล และต่อไปนี้คือประเทศที่ติด 10 อันดับแรกในสาขาวิชาต่างๆ มากที่สุด และจำนวนภาควิชาที่ติด 10 อันดับแรก

1. สหรัฐอเมริกา 234

2. สหราชอาณาจักร 137

3. สวิตเซอร์แลนด์ 22

4. ออสเตรเลีย 18

5. แคนาดา 15

6. สิงคโปร์ 14

7. เนเธอร์แลนด์ 12

8. อิตาลี 6

9. จีน 4

10. สวีเดน 4

 

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในสาขาวิชาต่างๆ เช่น

ศิลปะและมนุษยศาสตร์

อันดับ 1 University of Oxford

อันดับ 2 Harvard University

อันดับ 3 University of Cambridge

 

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

อันดับ 1 Massachusetts Institute of Technology

อันดับ 2 Stanford University

อันดับ 3 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology

 

ชีววิทยาและการแพทย์

อันดับ 1 Harvard University

อันดับ 2 University of Oxford

อันดับ 3 University of Cambridge

 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

อันดับ 1 Massachusetts Institute of Technology

อันดับ 2 Stanford University

อันดับ 3 Harvard University

สังคมศาสตร์และการจัดการ

อันดับ 1 Harvard University

อันดับ 2 London School of Economics and Political Sciences (LSE)

อันดับ 3 Stanford University

 

สรุปแล้วในปีนี้สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรขึ้นแท่นเป็นจุดหมายปลายทางการศึกษาที่โดดเด่นที่สุด ติดตามผลการจัดอันดับในรายวิชาอื่นๆ ได้ที่ www.topuniversities.com

 

ที่มา: topuniversities

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ