ทุนวิจัยปริญญาเอก ด้าน Quantum Science And Technology ที่ IMPRS

ทุนปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่อที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ด้าน Quantum Science And Technology ที่ International Max Planck Research School (IMPRS)

ใครที่มีความสนใจและเรียนจบระดับปริญญาโทด้าน atomic physics, quantum optics, solid state physics, material science, quantum information theory, และ quantum many-body systems สามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขา Quantum Science And Technology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังจะจบในขณะส่งใบสมัคร

– ผู้สมัครต้องมีหัวข้องานวิจัยที่สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องก่อนส่งใบสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– Letter of interest and intent

– ใบปริญญา และใบรับรองผลการศึกษา

– ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

– ผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์เท่านั้น! โดยสามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.imprs-quantum.mpg.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ