ทุนป.โท คณะนิติศาสตร์ พร้อมโอกาสฝึกงานที่บริษัทกฎหมายในประเทศอังกฤษ

Queen Mary University of London มหาวิทยาลัยในลอนดอน ประเทศอังกฤษ เชิญชวนนักศึกษาต่างชาติสมัครรับทุน Masters of law Scholarship ประจำปี 2019

รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £22,150 (ประมาณ 921,000 บาท) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมค่าครองชีพ หรือค่าตั๋วเครื่องบิน

นอกจากทุนการศึกษาที่จะได้รับแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสได้ฝึกงานเป็นเวลาสองสัปดาห์ที่ Norton Rose Fulbright LLP บริษัทกฎหมายในประเทศอังกฤษ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนในหลักสูตร LLM in Energy and Natural Resources Law แบบเต็มเวลา

-มีผลการสอบวัดระดับภาษา IELTS ควรมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 7.0 ในส่วนของการเขียนไม่ต่ำว่า 7.0 และการอ่าน/การฟัง/การพูด ไม่น้อยกว่า 5.5

-มีผลการสอบวัดระดับภาษา TOEFL ควรมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน การเขียนไม่ต่ำกว่า 27 คะแนน และการอ่านไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน การฟังไม่ต่ำกว่า 17 คะแนน และการพูดไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มใบสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

2 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.qmul.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ