มาแล้ว!! Radboud Scholarship 30 ทุน ให้น.ศ.ต่างชาติเรียนต่อ ป.โท ที่เนเธอร์แลนด์

Radboud Scholarship เป็นทุนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปนั่นก็คือ Radboud University โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ทุน

ทุนนี้เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่อยู่นอกสหภาพยุโรป (non-EEA) ที่ไม่เคยเรียนในเนเธอร์แลนด์มาก่อน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจำนวน 30 ทุน ครอบคลุมส่วนลดค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าทำวีซ่า และประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องเป็นประชากรจากประเทศนอกเขต EU/EEA และถือหนังสือเดินทาง Non-EU/EEA

-ผู้สมัครจะต้องเรียบจบ และได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนอกเขตประเทศเนเธอร์แลนด์ และไม่เคยศึกษาในเนเธอร์แลนด์มาก่อน

-ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลาที่ Radboud University

-ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย

-ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การขอวีซ่าเรียนต่อในเนเธอร์แลนด์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง www.ru.nl/opleidingen/master/environment-society/application

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ru.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ