ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่และรับนักเรียนม.ปลายเรียน Pre-degree (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ทั้งที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 (ทุกวัน)

พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2562 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6

ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้แล้วที่อาคาร สวป.ชั้น 1 ม.ร. หัวหมาก และที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8614-24,www.ru.ac.th หรือที่ Facebook : PR Ramkhamhaeng University

 

ที่มา:  PR Ramkhamhaeng University

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ