มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลดค่าหน่วยกิต 40%!!

ใครอยากเป็นลูกพ่อขุนฯ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับสมัครที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า!!

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบการเรียนของตัวเองควบคู่ไปกับการทำงาน ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดค่าเล่าเรียนถึง 40%!!

เปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่เตรียมหลักฐานครบถ้วนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครที่ไม่สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งระดับปริญญาตรี และผู้สมัคร Pre-degree รวมทั้งผู้สมัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตทุกประเภท

 

 

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 12 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์

สำหรับ ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครใน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ สื่อสารมวลชน และรัฐศาสตร์
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง อุดรธานี ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และพังงา

 

 

กำหนดการรับสมัคร:

สมัครด้วยตัวเองภายในวันที่กำหนด

– ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 63

– ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 9 ส.ค. 63

หรือสมัครด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้ – 2 สิงหาคม 2563

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร 1

ดาวน์โหลดใบสมัคร 2

ดาวน์โหลดใบสมัคร 3 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24

– FB: PR Ramkhamhaeng University

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ