ทุนปริญญาตรีจาก Ton Duc Thang Vietnam University ประเทศเวียดนาม!

ทุนการศึกษาจากประเทศเวียดนาม! กับทุนการศึกษาจาก Ton Duc Thang Vietnam University ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร :D

โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนการศึกษานั้นครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียนเรียนเต็มจำนวน อีกทั้งยังมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน และค่าลงทะเบียนเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Arts

– Accounting

– Finance and Banking

– Social Sciences & Humanities

– Information Technology

– Law

– Applied Science

– Business Administration

– Electrical and Electronics Engineering

– Civil Engineering

– Environment and Labor Safety

– Foreign Languages

– Pharmacy

– Sport Science

– Labour Relations and Trade Unions

– Mathematics and Statistics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

– ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษอย่างน้อง 5.0 หรือเทียบเท่า

– มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาพาสปอร์ต

– ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมปลาย

– ผลทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

– 15 กันยายน 2020 (สำหรับภาคการศึกษาเดือนตุลาคม 2020)

– 30 พฤศจิกายน 2020 (สำหรับภาคการศึกษาเดือนมกราคม 2021)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cis.tdtu.edu.vn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ