ห้ามพลาด!! ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (University of Oxford) มอบทุน Reach Oxford Scholarship เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยระบบรับสมัครสำหรับปีการศึกษา 2020 จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนมกราคม 2020

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศปีละ 1 ครั้ง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนด อ่านรายละเอียดที่นี่ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดและวิธีการสมัครจะแสดงบนเว็บไซต์ในเดือนมกราคม 2020

 

ปิดรับสมัคร:

12 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ox.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ