APCEL ม. แห่งชาติสิงคโปร์ รับสมัคร “Research Associate” รับค่าตอบแทน+สิทธิ์สมัครทุนวิจัยและวิชาการ

Asia-Pacific Centre for Environmental Law (APCEL) หรือศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งเอเชียแปซิฟิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีความสนใจด้านวิชาการโดยเฉพาะ

ขณะนี้ทางองค์กรกำลังเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง Research Associate โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะถูกแต่งตั้งให้ดำเนินการวิจัยกฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีบทบาทที่สำคัญในฐานะคลังปัญญาขององค์กร

 

 

ขอบเขตงานทั่วไป:

– ทำงานภายใต้ขอบเขตของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามเงื่อนไขในฐานะพนักงานประจำของ NUS

– พัฒนางานวิจัยของตนเองซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่การตีพิมพ์ในที่สุด

– เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอ้างอิง และเขียนรายงานการวิจัย

– นำเสนองานวิจัยของตน และเข้าร่วมในงานสัมมนากลุ่มการอ่านของ APCEL

– ทำงานร่วมกับกองบรรณาธิการเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญของงาน APCEL

– ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ APCEL

 

คุณสมบัติ:

– มีความสามารถพิเศษ และสำเร็จการศึกษาในด้าน LLM ระดับปริญญาโท

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

– สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความหลงใหลในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของ APCEL

-ควรมีการเสนอแผนการวิจัยเพื่อให้คณะกรรมการรู้จักคุณมากยิ่งขึ้น

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี

 

การสนับสนุน:

– ได้รับการจ้างงานสัญญาเต็มเวลากับNUS Law เป็นเวลาหนึ่งปี ต่ออายุได้อีกปีที่สอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานที่น่าพอใจ

– ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและประสบการณ์ ตามเงื่อนไขขององค์กร

– สิทธิ์ในการสมัครทุนการวิจัยและการประชุมจาก APCEL เพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและเพื่อดำเนินการวิจัยภาคสนาม หากจำเป็น

– การจัดสรรเวิร์คสเตชั่นแบบล็อคได้ภายในบริเวณของคณะ

 

วิธีสมัคร:

ส่งใบสมัครทางอีเมล lawresearchappt@nus.edu.sg. พร้อมแนบเอกสารดังนี้

– Cover letter : อธิบายเหตุผลที่ทำให้คุณสนใจสมัครงานนี้

– แบบฟอร์มใบสมัคร

– แบบฟอร์มยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการสมัครงาน

– CV

– Research Proposal

– ตัวอย่างงานวิจัยที่คุณมี

– จดหมายแนะนำ

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 สิงหาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Research Associate (APCEL at NUS Law) 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ