ทุน IUJ Nayakama 90 เรียนต่อปริญญาโท – เอก ณ ประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 1,000,000 บาท

International University of Japan เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น มุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นสถาบันธุรกิจชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้นำในอนาคต IUJ จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นได้สมัครทุนการศึกษา IUJ Nayakama 90 สำหรับปีการศึกษา 2021 – 2022

โดยทุนนี้ จะมอบให้กับหลักสูตรปริญญาโท หรือปริญญาเอก ครอบคลุมค่าเล่าเรียนบางส่วนของหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียนเรียน มูลค่าสูงสุด 3,060,000 เยน (ประมาณ 1,000,000 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : International University of Japan

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

มูลค่าทุน : นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนสูงสุด 90% ของหลักสูตรปริญญาเอกที่เลือก หรือเงินสนับสนุน 1,980,000 เยน – 3,060,000 เยน (ประมาณ 598,000 – 1,000,000 บาท) สำหรับหลักสูตรปริญญาโท

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– IELTS

– TOEFL IBT

– TOEIC

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

IUJ Nayakama 90 Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ