ทุน Presidents เรียนต่อปริญญาตรี – บัณฑิตศึกษา ณ USA สูงสุด 75,900 บาท ต่อภาคการศึกษา

Schiller International University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนการเรียนรู้ระดับโลก เป็นศูนย์รวมผู้คนที่มีความคิดก้าวหน้าและความสร้างสรรค์จากทั่วทุกมุมโลก

เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่สหรัฐอเมริกา Schiller International University จึงได้ระดมทุนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สำหรับผู้สมัครที่มีความโดดเด่น

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Schiller International University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา

มูลค่าทุน : ระดับปริญญาตรี สูงสุด 1,740 ดอลลาร์ฯ ต่อภาคการศึกษา (ประมาณ 57,400 บาท) ระดับบัณฑิตศึกษา สูงสุด 2,300 ดอลลาร์ฯ ต่อภาคการศึกษา (ประมาณ 75,900 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตสาขาธุรกิจ การโรงแรม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ ฯลฯ

– มีเกรดเฉลี่ย 3.30 ขึ้นไป (สำหรับระดับปริญญาตรี)

– มีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Presidents’ Undergraduate and Graduate international awards 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ