ข้อเสนองานวิจัย และคำแนะนำดีๆ ในการเขียน เพื่อพิชิตทุนการศึกษาต่างประเทศ!!!

ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) เป็นสิ่งที่สพคัญมากๆกับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะสมัครเรียนปริญญาเอก ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใด มหาวิทยาลัยใดๆในโลกนี้ แล้วทำไมต้องเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยหล่ะ!? เพราะมันจะบ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ของคุณ จงบจนไปถึงวิธีการศึกษา และผลลัพธ์ที่ได้ออกมา

 

ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) เป็นเอกสารสำคัญมาก ซึ่งมีผลต่อการรับเข้าเรียนเลยหล่ะ เนื่องจากในระดับปริญญาเอกแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีระบบการคิดวิเคราะห์แยกแยะที่ดี โดยมหาวิทยาลัยจะประเมินจากหัวข้อที่คุณส่งมา พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการจะศึกษา ตลอดจนวิธีการศึกษาที่คุณจะนำมาใช้ และผลที่ได้รับจากการวิจัยในชิ้นนี้ ทั้งหมดนี้จะบ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ และศักยภาพของตัวคุณเองผ่านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)

 

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ควรจะมีโครงสร้างและเนื้อหาของข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ไม่มีข้อจำกัดที่ตายตัวแต่ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดีต้องตอบคำถามดังต่อไปนี้

 

project-proposal2 (Copy)

 

1. What is the focus of your research, the fundamental question? Be sure that your title reflects this.

อะไรคือแก่นหรือหัวใจของงานวิจัยที่คุณต้องการจะทำ คำถามที่เป็นที่มาของความคิดที่จะทำวิจัยครั้งนี้ ผู้สมัครควรคิดชื่อโครงการที่ตรงประเด็นและผู้อ่านสามารถทราบได้ทันทีจากหัวข้อวิจัยว่าคุณกำลังจะทำอะไรหัวข้อวิจัยหรือ Title มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาที่ตามมา

 

2. Why is it important? You need to define the context of the research, its background and significance.

เพราะเหตุใดโครงการของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ คุณจำเป็นต้องกำหนดความหมายของการวิจัยพื้นฐานและความสำคัญของโครงการ ในที่นี้หมายถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากผลของการทำวิจัยครั้งนี้

 

3. What are the relevant gaps in existing knowledge? Demonstrate your understanding of this by referring to the literature or statements by experts.

อะไรคือช่องว่างขององค์ความรู้ที่มีอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อของคุณ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของคุณโดยอ้างถึงผลงานวิจัยของผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้(บุคคลเหล่านั้นได้ตีพิมพ์ผลงานไว้แล้ว)

 

4. How will your research potentially fill these gaps in our knowledge? What is novel or unique about your proposal?

การวิจัยของคุณจะเติมช่องว่างความรู้ในสาขานั้นๆได้อย่างไร อะไรทำให้ข้อเสนอของคุณมีเอกลักษณ์หรือโดดเด่น ขบวนการในข้อ 3 และ 4 เรียกว่า Literature Review การทำ Literature Review นั้นคุณจะต้องค้นหาผลงานตีพิมพ์ในหัวข้อของคุณโดยละเอียดเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณกำลังจะวิจัยยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญผู้ใดทำการวิจัยมาก่อน คุณจะมีความเข้าใจมากขึ้นในหัวข้อที่ต้องการจะทำ และอาจได้ความคิดใหม่ๆที่เป็นการต่อยอดผลงานที่ได้ถูกค้นคว้าอยู่ก่อนแล้วในสาขาของคุณ

 

proposal-writing-workshop-2 (Copy)

 

5. What is your research plan? This section should clearly enunciate the aims of the project and the design or methodology that you will use. This section may occupy a significant proportion of the proposal.

คุณวางแผนโครงการวิจัยของคุณอย่างไร ส่วนนี้คุณต้องแถลงวัตถุประสงค์ของโครงการและการออกแบบหรือวิธีการที่คุณจะใช้ ส่วนนี้จะกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของข้อเสนอ

 

6. What is the scope of your project? That is, is it narrowly focused on a particular issue or will it seek to answer broad questions? This is where you define the breadth of the project and speak to any limitations or potential obstacles. Remember that the research must be completed within the finite amount of time allowed for your research degree.

อะไรคือขอบเขตของโครงการของคุณ คุณจะเจาะจงที่การตอบคำถามเฉพาะหรือจะขอตอบคำถามแบบกว้าง? ที่นี่คุณกำหนดความกว้างของโครงการและพูดเกี่ยวกับข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น จำไว้ว่าการวิจัยจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาจำกัดในระดับปริญญาวิจัยของคุณ

 

7. What outcomes do you expect from the project? Who will benefit?

สิ่งที่คุณคาดหวังจากผลการวิจัยของโครงการนี้ ใครหรือหน่วยงานใดจะได้รับประโยชน์จากผลการวิจัย ให้แน่ใจว่าคุณเขียนข้อเสนอที่ชัดเจน ตรงประเด็น ใช้ศัพท์ง่ายและตระหนักว่าข้อเสนอคือโอกาสที่คุณจะสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านซึ่งเป็นคณะกรรมการตอบรับ หรืออาจเป็นอาจารย์ผู้ดูแลคุณตลอดการศึกษา ทั้งนี้ข้อเสนอเป็นเพียงแผนการที่เขียนในขณะปัจจุบันและทิศทางการวิจัยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้ใหม่ที่ได้มาในช่วงเวลาศึกษาทุกขณะมีผลและอาจเป็นตัวแปรที่มีผลกับทิศทางของการทำวิจัย

 

วันนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อน แล้วกับมาพบกับวาไรตี้ดีๆอัพเดททุกวันกับ Scholarship.in.th กันนะครับ

ที่มา: eduforlife

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ