ทุนปริญญาเอก พร้อมค่าครองชีพ & ค่าประกันสุขภาพ ที่ RMIT University

RMIT University มหาวิทยาลัยแห่งประเทศออสเตรเลียมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาถึง 2 ทุนด้วยกัน! นั่นคือ RTP International Fee Offset Scholarship (RIFOS) และ RMIT Research International Tuition Fee Scholarship (RRITFS)

โดยทั้ง 2 ทุนนั้นเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด ครอบคลุมระยะเวลากว่า 3 ปี ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

RIFOS

– ทุนการศึกษา

– ค่าประกันสุขภาพ

RRITFS

– ทุนการศึกษา $31,260/ปี (ราว 980,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีผลการเรียนที่โดดเด่น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า 80% ขึ้นไป

– มีความสามารถทางวิชาการ โดยพิจารณาจากการศึกษาที่ได้รับ วิจัย และประสบการณ์ด้านงานวิจัย เป็นต้น

– สามารถรับทุนการศึกษาแบบเต็มเวลาได้อย่างน้อย 12 เดือน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– Complete transcripts for all academic qualifications

– Research proposal or statement of interest in an available research project

– A letter of financial guarantee if you are an international applicant being sponsored to come to RMIT to complete your research degree

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rmit.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ