กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ (ป.ตรีทุกสาขา) รวม 10 อัตรา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

– ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) 10 อัตรา

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

4. ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศรับสมัครงาน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครสอบได้ที่ https://rlpd.thaijobjob.com/

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต 1-23 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rlpd.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ