การแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท!!

มีการประกวดที่จะเป็นเวทีปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของเยาวชนและคนไทยมาให้ร่วมกันอีกครั้ง!!

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป องค์กร และผู้ที่สนใจ

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand รูปแบบ Self Driving Car + Logistic ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมของรางวัลที่ระลึก

 

 

รูปแบบของการแข่งขัน:

ภารกิจการส่งของจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังปลายทางด้วยหุ่นยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนไปตามเส้นทางที่มีลักษณะเป็นถนนภายในเมืองจำลองได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำกัดเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างและโปรแกรมหุ่นยนต์มาได้ล่วงหน้า

 

รุ่น/ผู้เข้าแข่งขัน:

– ทีมผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบด้วยสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 คน (รวมอาจารย์ที่ปรึกษา หากมี)

– การแบ่งรุ่นผู้เข้าแข่งขันมี 1 รุ่น คือ รุ่น Open (ไม่จำกัดอายุผู้เข้าแข่งขัน)

– ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสามารถมีรายชื่อเป็นผู้เข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

 

กำหนดรับสมัคร:

– เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2563

– แข่งขันในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 เวลา 8.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

รางวัลการแข่งขัน:

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันและของที่ระลึกจากการแข่งขันในวันซ้อม รางวัลของผู้ชนะการแข่งขันในเบื้องต้น อาจมีเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล

– รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 2 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณจิราวรรณ บุญโพธิ์ โทรศัพท์ 0-2583-9992 ต่อ 1442

– โทรสาร 0-2583-2884

– อีเมล: jirawan@swpark.or.th หรือ tes@swpark.or.th

– www.facebook.com/RoboInnovator

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ