ทุนป.เอก ด้านเศรษฐศาสตร์ที่สถาบันวิจัย Ifo Institute ณ ประเทศเยอรมนี

Roland Berger Doctoral Scholarship ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ที่ต้องการทำโปรเจควิจัยที่สถาบันวิจัย Ifo Institute ณ ประเทศเยอรมนี โดยผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้งทักษะการเขียนและพูด รวมทั้งสามารถใช้ภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี

Ifo Institute เป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยเศรษฐกิจชั้นนำของยุโรป มีชื่อเสียงด้านงานวิจัย ให้คำปรึกษาด้านนโยบายและการบริการระหว่างประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติในสาขาเศรษฐศาสตร์โดยให้การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นสำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

Roland Berger Doctoral Scholarship ประกอบด้วยเงินช่วยเหลือรายเดือน 1,900 ยูโร (ประมาณ 70,000 บาท) จำกัดระยะเวลาที่ 3 ปี (สามารถขยายเวลาได้จนกว่าจะจบปริญญาเอก)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ทำโปรเจควิจัยเกี่ยวกับ Empirical Industrial, Innovation Economics และ/หรือ Economics of Digitization และได้มีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปี)

-มีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-CV

-และเอกสารการรับรอง

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ตามเลขที่อ้างอิง 2018-020 INT-DOK ภายในวันที่ 15 มกราคม 2019 โดยส่งทางอีเมลไปที่: recruiting-at-ifo.de

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cesifo-group.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ