โรงเรียนรุ่งอรุณรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ เงินเดือนเริ่มต้น 55,000 บาท

โรงเรียนรุ่งอรุณ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ในด้านการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขณะนี้ทางโรงเรียนได้มีนโยบายรับสมัครครูต่างชาติเพื่อมาสอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาล ผู้มีทั้งความยืดหยุ่น ความสร้างสรรค์ และเข้าใจในการสอนเด็กอนุบาล

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีผลคะแนน TEFL หรือคุณสมบัติการสอน EFL ที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการสอนกับผู้เรียนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

– สามารถออกแบบหลักสูตรได้

– สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนชาวไทยและต่างชาติได้

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัครงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ