ประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 50 ปีวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ด้วยการนำตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งประกวด:

– มี “ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล” ประกอบตราสัญลักษณ์ (Logo)

– มีข้อความ “50 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “50th Anniversary of Institute for Population and Social Research, Mahidol University” ประกอบตราสัญลักษณ์ (Logo)

– สีที่ใช้ในการออกแบบเป็นไปตามระบบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล (สีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม Name: Pearl Gray Code: #6D99B4 RGB: R109, G153,B180 CMYK: C60-M30-Y20-K0)

– ใช้ตัวเลขอารบิค (50) แสดงการครบรอบ 50 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

– ผลงานตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

– ขนาดผลงานตามความเหมาะสม เป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวขนาดเท่า A4 แนวตั้งหรือแนวนอน (1 ผลงาน ประกอบด้วย 2 ชิ้นงาน-ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย 1 ชิ้นงาน ต่อ 1 กระดาษขนาด A4)

– ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ หรือฟอน์ต์ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นปรากฏอยู่ในชิ้นงาน และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

 

การสมัครและส่งผลงาน:

– กรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับผลงานชิ้นนั้นๆ

– ผลงานตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น เป็นภาพสีอยู่ในพื้นสีขาวขนาดเท่า A4 (1 ชิ้นงานต่อ 1 ไฟล์) พร้อมแนบคำอธิบายผลงานหรือเอกสารประกอบคำอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบเพิ่มเติม (ไม่เกิน 15 บรรทัด) พร้อมทั้ง ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้สะดวก

– แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 / CS3) และ JPG ความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK โดยส่ง email

– แสดงตัวอย่างผลงานตราสัญลักษณ์ที่ถูกออกแบบ เมื่อนำไปใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 1 ชิ้น

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ และถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันฯ มีสิทธิในการปรับแก้ดัดแปลง ผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

 

กำหนดส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (logo):

– วันสุดท้ายของการรับผลงาน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

– การส่งผลงาน ทางอีเมล ได้ที่ prwww@mahidol.ac.th, ipsrmahidol.pr@gmail.com

– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2441 0201-4 ต่อ 202, 302

– ประกาศผลตัดสินการประกวดตราตราสัญลักษณ์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th และ www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

– ทุกผลงานที่เข้าร่วมประกวด จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

*หมายเหตุ:

– สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะเชิญผู้ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ/กรรมการกิจกรรม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม หรือที่ประชุมอื่นตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

– ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันฯ มีสิทธิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริง หรือผลงานอื่นๆ ต่อไป

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 0-2441-0201-4 ต่อ 202, 302

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 50 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ