โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรม “งานช่างฝีมือศิลปะไทยโบราณ”

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (เดิมชื่อ วิทยาลัยในวัง หรือโรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ

ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานช่างประดิษฐ์ของสตรีให้แพร่หลายในวงกว้าง และเป็นการสืบสาน ฟื้นฟูช่างฝีมือไทย และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และฝึกสอนวิชาให้แก่ผู้ที่ต้องการนำไปประกอบอาชีพ

และในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าฝึกอบรม “งานช่างฝีมือศิลปะไทยโบราณ” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

รายละเอียดการฝึกอบรม:

การฝึกอบรม “งานช่างฝีมือศิลปะไทยโบราณ” หลักสูตร 1 ปี ดังนี้

  1. แผนกงานช่างเขียน

2. แผนกงานช่างปั้น

3. แผนกงานช่างแกะสลัก

4. แผนกงานช่างลายรดน้ำ

5. แผนกงานช่างหัวโขน

6. แผนกงานช่างประดับมุก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

2. อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

3. มีความสนใจด้านศิลปะไทยโบราณ

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2221-1856 หรือที่ 0-2222–8181 ต่อ 8856 ในวันเวลาราชการ

หรือศึกษาข้อมุลด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ rcmsc.com

 

ปิดรับสมัคร:

ทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 19 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rcmsc.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ