สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เปิดรับสมัครงาน 2-7 ตุลาคมนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน รับสมัครงาน ตำแหน่ง “ผู้ช่วยดำเนินงานด้านสารนิเทศและพิธีการทูต” จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

ตําแหน่งที่รับสมัคร:

– ผู้ช่วยดําเนินการด้านสารนิเทศและพิธีการทูต จํานวน 1 อัตรา

– อัตราค่าจ้างเดือนละ 1,500 ปอนด์ (ประมาณ 56,000 บาท)

– ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จํากัดสาขาวิชา)

2. สามารถอ่าน เขียน และสื่อสาร ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop และโปรแกรมตัดต่อวีดิทัศน์เบื้องต้นได้

4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ/วันหยุดได้ มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานและไม่มีประวัติอาชญากรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ

5. ผู้สมัครเพศชายสัญชาติไทยต้องผ่านการเกณฑ์ทหารและมีหลักฐานมาแสดง

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thaiembassy.org/london/th ส่งใบสมัครและประวัติส่วนตัว พร้อมสําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) และสําเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางได้ที่ E-mail: pressoffice@thaiembassyuk.org.uk

 

ปิดรับสมัคร:

7 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Royal Thai Embassy, London UK

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ