ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายนนี้

เตรียมตัวให้พร้อม!! ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

– ทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

– ทุนสำหรับนักเรียนมัธยมฯ อาชีวะฯ และอุดมศึกษา

– ทุนสำหรับอาจารย์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมฯ อาชีวะฯ และอุดมศึกษา และทุนสำหรับอาจารย์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา อ่านรายละเอียดที่นี่

– ทุนสำหรับนักเรียนมัธยมฯ อาชีวะฯ และอุดมศึกษา อ่านรายละเอียดที่นี่

– ทุนสำหรับอาจารย์ อ่านรายละเอียดที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html

2. สมัครในระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.tiscofoundation.org/Online/Startup.aspx

 

ปิดรับสมัคร:

ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Foundation และ www.tiscofoundation.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ