มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท หลักสูตรนานาชาติ เรียนออนไลน์ 100%

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดภาคเรียน 15 ตุลาคมนี้!!

 

 

รายละเอียดหลักสูตร:

– หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)

– เรียนออนไลน์ 100% เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

– เปิดภาคเรียน 15 ตุลาคม 2562

 

ค่าธรรมเนียม:

ค่าธรรมเนียม 150,000.- ตลอดหลักสูตร (ภาคเรียนละ 37,500.-บาท)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้ที่ https://forms.gle/QmtsrTDv8L3viU6U7

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

STOU Online International Master in Communication Arts for ASEAN

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ