ทุนรัฐบาลฯ (บุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2565 โอกาสมากกว่า 100 ทุน ห้ามพลาด!!

อีกหนึ่งประเภททุนที่น่าสนใจจากรัฐบาลไทยกำลังรอให้คุณเข้าไปคว้าโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในต่างแดน

 

 

ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2565 เปิดให้สมัครได้แล้ววันนี้ โดยมีประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 6 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน) ได้แก่

– ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชานแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน 2 ทุน

– ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2565 จำนวน 42 ทุน

– ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2565 จำนวน 1 ทุน

– ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 จำนวน 74 ทุน

– ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2565 จำนวน 5 ทุน

– ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 จำนวน 19 ทุน

 

 

วิธีสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่นี่

ขั้นตอนการสมัครสอบ

*โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร*

**อย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ**

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

สำนักงานก.พ.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ