กองทัพอากาศรับสมัคร “นักบินหญิง” สมัครด้วยตนเอง 28 มี.ค. – 5 เม.ย. 2561

โอกาสดีๆ สำหรับสาวๆ ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินมาถึงแล้ว โดยกองทัพอากาศรับสมัครนักบินหญิง ประจำปี 2561 โดยผู้สมัครต้องยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นหญิงโสด

-อายุ 18 – 28 ปี (เป็นผู้ที่เกิดปี 2533 – 2543)

-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 162 เซนติเมตร

-คุณวุฒิปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80

-มีใบอนุญาตนักพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน (Commercial Pilot License – Aeroplane : CPL)

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้ถือใบอนุญาตประจำหน้าที่ (ICAO English Language Proficiency Test) ไม่ต่ำกว่า Level 4

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองที่กองการสรรหากำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล หรือกรมกำลังพลทหารอากาศ
ตั้งแต่วันพุธที่ 28 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

 

ปิดรับสมัคร:

5 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

RTAF-recruitment

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ