ทุนรัฐบาลรัสเซีย เรียนต่อปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

รัฐบาลรัสเซียประกาศมอบทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงนักศึกษาไทยด้วยครับ ในระดับตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก จำนวน 7-10 ทุนการศึกษา แล้วแต่การพิจารณาของรัฐบาลรัสเซียครับ

โดยในปี 2555 นี้ เปิดรับสมัครในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา การปกครอง วารสารศาสตร์ และปรัชญา จะเห็นได้ว่ามีจำนวนหลากหลายสาขาเลยทีเดียวครับ

ทีนี้เรามาดูคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนกันดีกว่านะครับ
– อายุของผู้มสมัคร สำหรับปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี สำหรับปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี ส่วนในระดับปริญญาเอก จำกัดอายุไว้ที่ 34 ปีครับ
– มีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ครับ (เอกสารทั้งหมดแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ)
– สำเนาวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมปลายจนถึงระดับสูงสุด
– รูปถ่ายปัจจุบันแบบเดียวกับที่ใช้ใน Passport
– สำเนา Passport
– สูติบัตร
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ใบรับรองการตรวจสุขภาพ (เน้นว่าขอมาจาก ชั้น 7 อาคาร 6 แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี)
– สำหรับผู้ชาย ต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหารด้วยนะครับ

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายต่างๆ และยังได้รับการเรียนเตรียมความพร้อมภาษารัสเซียในประเทศรัสเซียเป็นเวลา 10 เดือนอีกด้วย รับสมัครก่อนหมดเขตในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ

สอบถามรายละเอียดและสมัครทุนการศึกษาได้ตามที่อยู่ด้านล่างครับ
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย เลขที่ 78 ถนนทรัพย์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2234-9824, 0-2268-1169
โทรสาร 0-2237-8488
E-mail: rusembbangkok@rambler.ru
Website: www.thailand.mid.ru

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ