ทุนรัฐบาลรัสเซีย เรียนต่อปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

รัฐบาลรัสเซียประกาศมอบทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ...