ทุนป.ตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ Rutgers University–Camden สหรัฐอเมริกา

Rutgers University–Camden มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา จัดมอบทุนการศึกษา International Chancellor’s Scholarship สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– Chancellor’s Award: มูลค่า $10,000 หรือราวๆ 318,000 บาท ($5,000 / ภาคเรียน หรือประมาณ 159,000 บาท)

– Chancellor’s Merit Award: มูลค่า $12,000 หรือราวๆ 382,000 บาท ($6,000/ภาคเรียน หรือประมาณ 191,000 บาท) และ $15,000 หรือราวๆ 478,000 บาท ($7,500/ภาคเรียน หรือประมาณ 239,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่จำกัดสัญชาติผู้สมัคร

-นักเรียนวีซ่า F-1

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล

-เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในหลักสูตร College of Arts and Sciences หรือ School of Business

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติเมื่อสมัครเข้าเรียนที่ Rutgers University – Camden

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ แต่ยังเปิดรับสมัครอยู่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.camden.rutgers.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ