ธนาคารโลกมอบทุนวิจัยระดับป.เอก เป็นเวลา 6-10 เดือน ที่สถาบันในต่างประเทศ

World Bank Robert S. McNamara Fellowship Program ทุนในระดับปริญญาเอกสำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อดำเนินการวิจัยเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยในสถาบันต่างประเทศ เป็นเวลา 6 – 10 เดือน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

RSMFP มอบเงินสนับสนุนสูงถึง $25,000 สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (ประมาณ 795,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยระดับปริญญาเอกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ถือสัญชาติที่กำหนด ดูได้ ที่นี่

-มีอายุ 35 ปีหรือน้อยกว่าในวันที่ปิดรับสมัคร

-ไม่เคยรับทุนจาก RSMFP มาก่อน

-สามารถดำเนินการวิจัยในช่วงเดือนกันยายน 2019 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2019

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

2 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.worldbank.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ