ทุนการศึกษา RWU International Merit ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2018

ในแต่ละปี ทางมหาวิทยาลัย Roger Williams จะมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกในระดับปริญญาตรี โดยทุนการศึกษานี้จะมีมูลค่าประมาณ  $10,000 และจะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการพิจารณาว่ามีเกรดเฉลี่ยในระดับสูงในโรงเรียนมัธยมของตนเอง

 

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษามูลค่า $10,000 (ประมาณ 331,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

 

หลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนดไว้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครที่มีผลการเรียนระดับสูงในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เรียนจบมา

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ผู้สมัครที่มาจากประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถภาษาอังกฤษในระดับที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

-นักเรียนมัธยมปลายที่ได้รับเครดิตในวิทยาลัยนอกเหนือจากโรงเรียนมัธยม สามารถสมัครเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ได้ แลเพื่อให้ได้รับการพิจารณาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและมีโอกาสได้รับเกียรตินิยม นักเรียนควรสมัครเรียนในหลักสูตร Early Action

-การยื่นคะแนน SAT หรือ ACT สำหรับนักเรียน RWU เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนยกเว้นผู้สมัครของแผนกการศึกษา

-กรมสามัญศึกษาโรดไอส์แลนด์กำหนดให้ผู้สมัครศึกษา แผนกการศึกษาต้องได้คะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในการทดสอบเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรนี้

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาต่างชาติทุกคนจะได้รับการพิจารณาเพื่อมอบทุนการศึกษาในทันทีที่สมัครเรียน โดยไม่ต้องเขียนใบสมัครเเยกต่างหาก

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2017

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ