Saga University ให้ทุนการศึกษาป.เอก ประจำปี 2010

Strategic International Postgraduate Program (SIPOP) at Saga University 2010 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ

SIPOP สำหรับนักศึกษาต่างประเทศที่เข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยซากะ ซึ่งต้องการให้เกิดการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ที่ไม่มีผลกระทบหรือเกิดผลเสียในด้านต่างๆ? เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ การศึกษา การวิจัย จะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่วโลก กรอบการเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกนี้ มุ่งสู่การวิจัยระดับสูงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการอภิปรายถึงประเด็นผลกระทบของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยี และกิจกรรมต่างของมนุษย์? เพื่อให้เกิดประโยชน์ของมวลมนุษย์ชาติ และสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้
มูลค่าทุนการศึกษา
1. เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน 70,000 yen สำหรับปีแรก และ 40,000 yen สำหรับปีที่ 2 และ 3
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ เช่น entrance examination, registration,? tuition cost จะได้รับการยกเว้น แต่ต้องออกค่าเดินทางเอง

หมดขตรับสมัคร? 21 พฤษภาคม 2553?? เริ่มเรียน 1 ตุลาคม 2553

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sao.saga-u.ac.jp/New_wwwout/Daigakuin/Tokubetu_Corse/2010/2010Doctor_SIPOP.pdf

ที่มา www.igotgrants.com ขอบคุณมากครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ