ทุนการศึกษาในหลักสูตร MBA สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าครองชีพ

Saïd Business School ศูนย์การศึกษาด้านการเงิน การจัดการ ซึ่งเป็นสถาบันส่วนหนึ่งของ University of Oxford ประเทศอังกฤษ ขณะนี้กำลังรับสมัคร Skoll MBA Scholarship ในหลักสูตร MBA

ซึ่งนอกจากสนับสนุนทุนการศึกษาแล้ว ยังมอบโอกาสในการพบปะกับผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้นำทางความคิด และนักลงทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร MBA และค่าครองชีพบางส่วนตามความต้องการ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญาโท หลักสูตร MBA ลงเรียนแบบเต็มเวลา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เป็นผู้ที่เริ่มต้นการลงทุนเกี่ยวกับกิจการทางสังคม หรือมีแนวคิดริเริ่มในองค์กรที่ทำงานอยู่ เพื่อสร้างผลกระทบต่อสังคมในเชิงบวก

-ใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี ในการผลักดันเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

-สามารถแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ และผลกระทบจากการกระทำของผู้ประกอบการ

-เป็นผู้ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

-แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการได้รับทุนการศึกษานี้

 

วิธีการสมัคร:

ก่อนยื่นใบสมัครขอทุนจะต้องสมัครเรียนที่ Saïd Business School ในหลักสูตร MBA พร้อมกับได้รับการตอบรับจากทางสถาบัน

 

ปิดรับสมัคร:

7 กันยายน / 2 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

skollscholarship.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ