ประกวด Samsung Smart Service Idea ชิงรางวัลรวม 100,000 บาท

เพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศมีโอกาสในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยี และแสดงออกผ่านการวาดภาพระบายสี ทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและใกล้ชิดกับแบรนด์ซัมซุง เซอร์วิสมากขึ้น และเพื่อพัฒนาต่อยอดความคิดและไอเดียในการให้บริการที่แปลกใหม่ สาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมในการให้บริการ

Samsung ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ Samsung Smart Service Idea ต่อยอดความคิดกับซัมซุง เซอร์วิส หัวข้อ “การให้บริการยุคใหม่ ในปี 2030” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

 

 

ประเภทของการแข่งขัน:

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและมีอายุไม่เกิน 15 ปี

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีอายุไม่เกิน 18 ปี

*หมายเหตุ ทั้งนี้รุ่นของการแข่งขันเป็นไปตามอายุของผู้สมัคร*

 

วิธีการสมัคร:

ระยะเวลาสมัครพร้อมส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยยึดถือวันจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องแนบใบสมัคร แบบสอบถาม รวมถึงผลงานชิ้นจริง

 

จัดส่งผลงาน:

ผู้สมัครสามารถจัดส่งผลงานได้ที่
แผนก Customer service – CS Network Support
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

 

 

รางวัลการประกวด:

การแข่งขันมีทั้งหมด 2 ประเภท โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นหรือเทียบเท่า และระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า โดยในแต่ละประเภทจะแบ่งรางวัลทั้งหมด 3 รางวัล ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ รับโทรศัพท์รุ่น Samsung Galaxy Note20 Ultra ความจุ 512 GB จานวน 1 รางวัล มูลค่า 42,900 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ รับโทรศัพท์รุ่น Samsung Galaxy Note20 ความจุ 256 GB. จานวน 1 รางวัล มูลค่า 33,900 บาท

– รางวัลชมเชย รับโทรศัพท์รุ่น Samsung Galaxy Note10 Lite ความจุ 128 GB. จานวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,990 บาท

*หมายเหตุ ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นสินค้าอื่นที่มูลค่าเทียบเท่า

 

ติดต่อสอบถาม:

โทร 02-118-1370 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 น.- 17.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ