ทุนเต็มจำนวนทำวิจัยระดับสูงกว่าป.ตรี ในมหาวิทยาลัยที่ประเทศไอร์แลนด์

โครงการทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีจากรัฐบาลไอร์แลนด์ กับทุน The Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านการทำวิจัยในช่วงเริ่มต้นอาชีพ ได้ทำงานวิจัยร่วมกับมืออาชีพในสาขาที่สนใจ พร้อมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าครองชีพ €16,000 (ราว 590,000 บาท) ต่อปี

– การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการเรียนและการทำวิจัยสูงสุดไม่เกิน €5,750 (ราว 200,000 บาท) ต่อปี

– ค่าใช้จ่ายในการวิจัย €2,250 (ราว 200,000 บาท) ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

– Science

– Technology

– Engineering

– Mathematics

– Arts

– Humanities

– Social Science

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ:

– Dublin City University

– Dublin Institute for Advanced Studies

– Athlone Institute of Technology

– Coláiste Mhuire Marino

– Cork Institute of Technology

– Dublin Dental Hospital

– Dundalk Institute of Technology

– Dún Laoghaire Institute of Art, Design & Technology

– Galway–Mayo Institute of Technology

– Institute of Technology, Carlow

– Institute of Technology, Sligo

– Institute of Technology, Tralee

– Letterkenny Institute of Technology

– Limerick Institute of Technology

– Mary Immaculate College, Limerick

– Maynooth University

– National College of Ireland

– National University of Ireland, Galway

– Royal College of Surgeons in Ireland

– Royal Irish Academy

– Royal Irish Academy of Music

– Technological University Dublin

– University College Cork

– University of Limerick

– Waterford Institute of Technology

– University College Dublin

– University of Dublin, Trinity College

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า

– นักเรียนที่รอผลการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ทางโครงการกำหนดสามารถสมัครได้

– ผู้สมัครที่รอผลการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครต้องจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรืออันดับสองเท่านั้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

29 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ