เทศบาลนครเกาะสมุย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 57 อัตรา เริ่ม 20 – 30 กันยายน 2562

มาจ้า! ใครกำลังมองหางานในส่วนงานราชการฟังทางนี้!!

ด้วยเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 57 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 กันยายน 2562

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 35 อัตรา ดังนี้

1.1 สำนักปลัดเทศบาล

– ตำแหน่งนักการ จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่งคนงานเทศกิจ จำนวน 7 อัตรา

 

1.2 กองคลัง

– ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 

1.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

– ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 22 อัตรา

 

1.4 กองสวัสดิการสังคม

– ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

2.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 22 อัตรา ดังนี้

2.1 สำนักปลัดเทศบาล

– ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

 

2.2 กองคลัง

– ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา

 

2.3 สำนักการช่าง

– ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

 

2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

– ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

 

2.5 กองวิชาการและแผนงาน

– ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 

2.6 สำนักการศึกษา

– ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล อาคารอ่างทอง ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ