ทุนนักวิทยาศาสตร์ SCAR VISITING SCHOLAR SCHEME มูลค่ากว่า 164,000 บาท

โครงการ Visiting Scholar Scheme (เดิมคือ Visiting Professor Scheme) เป็นการสร้างขีดความสามารถในการวิจัยให้กับโลก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต

ทุนนี้ จะมอบให้กับผู้ที่มีความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เขาหรือเธอสามารถสร้างโครงการวิจัยในประเทศบ้านเกิดให้ประสบความสำเร็จและนำไปสู่ความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

 

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการที่ทำงานในด้านนี้ 5 ปีขึ้นไป หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

– มีโครงการวิจัยที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ของ SCAR ซึ่งอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียดอื่นๆ ดูได้ที่นี่

 

การสนับสนุน:

โครงการ Visiting Scholar มอบรางวัลส่วนบุคคลสูงถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 164,000 บาท)

รางวัลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับงบประมาณประจำปีและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 สิงหาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

SCAR VISITING SCHOLAR SCHEME

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ