สมัครด่วน!! SCB รับสมัครเจ้าหน้าที่ Customer Center Agent

อีกครั้งกับโอกาสร่วมงานในองค์กรดังระดับประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความมั่นคงที่สุดแห่งหนึ่ง!! ใครอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวธนาคารไทยพาณิชย์เชิญทางนี้!! มีงานดีๆ รอคุณอยู่ที่นี่แล้ว!!

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ Customer Center Agent ดูรายละเอียดดังนี้

 

 

รายละเอียดงาน:

เจ้าหน้าที่ Customer Center Agent มีหน้าที่หลักในการแนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร รวมทั้งการรับและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสูดให้กับลูกค้า

 

ลักษณะงาน:

– แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารฯ

– รับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ของลูกค้า รวมทั้งรับข้อปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารและดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหา โดยต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานบัตรเครดิต, สาขา ฯลฯ

– รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า และนำเสนอต่อหัวหน้างาน รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาแนวทางพัฒนาการให้บริการของธนาคารต่อไป

 

คุณสมบัติ:

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ตรงด้านการเป็น Customer Center Agent (ทั้งไทย และ/หรือภาษาต่างประเทศ) หรือประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าอย่างน้อย 1 ปี

– มีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

– สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและแบบหมุนเวียนได้ (หากเลิกงานหลัง 22.30 น.มีค่าเดินทางให้)

– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Customer Center Agent

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ